• Việc làm
 • Nhà tuyển dụng
 • Hồ sơ

Việc làm mới

 • Tuyển Dụng Mới Nhất
 • Việc Làm Hấp Dẫn
 • Việc Làm Gấp
 • Việc Làm Lương Cao

Fullstack Dev (English required)

VNEXT Global
 • Hà Nội
 • 1 năm trước
 • 27/09/2022
 • Toàn thời gian
 • 2 - 3 năm

DevOps Engineers (Linux, Database)

Ngân hàng TMCP Tiên Phong | TPBank
 • Hà Nội
 • 1 năm trước
 • 21/09/2022
 • Toàn thời gian
 • 2 - 3 năm

Lead/Senior Frontend Engineer (ReactJS)

NAB Innovation Centre Vietnam
 • Toàn quốc
 • 1 năm trước
 • 28/09/2022
 • Toàn thời gian
 • 3 - 5 năm

Python Engineer (Django, AWS)

MONEY FORWARD VIETNAM CO.,LTD
 • Hồ Chí Minh
 • 1 năm trước
 • 30/09/2022
 • Toàn thời gian
 • 2 - 3 năm

Senior Up .Net Engineer (HCM, HN, DN)

Công Ty Cổ Phần Hệ Thống Công Nghệ ETC
 • Toàn quốc
 • 1 năm trước
 • 30/09/2022
 • Toàn thời gian
 • 2 - 3 năm

Automation Tester (All levels)

NAB Innovation Centre Vietnam
 • Toàn quốc
 • 1 năm trước
 • 30/09/2022
 • Toàn thời gian
 • 2 - 3 năm

Engineering Manager

MONEY FORWARD VIETNAM CO.,LTD
 • Hà Nội
 • 1 năm trước
 • 30/09/2022
 • Toàn thời gian
 • Trên 5 năm

Senior Up Frontend (HCM,Da Nang,Ha Noi)

NashTech
 • Toàn quốc
 • 1 năm trước
 • 30/09/2022
 • Toàn thời gian
 • 2 - 3 năm

Mid/Senior/Lead Backend Engineer (Java)

NAB Innovation Centre Vietnam
 • Hồ Chí Minh
 • 1 năm trước
 • 30/09/2022
 • Toàn thời gian
 • 2 - 3 năm

5 Senior Front-end Engineers (ReactJS)

MONEY FORWARD VIETNAM CO.,LTD
 • Hà Nội
 • 1 năm trước
 • Toàn thời gian
 • Trên 5 năm

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Công Ty TNHH M&C Electronics Vina
 • Bắc Ninh
 • 2 năm trước
 • 20/04/2022
 • Toàn thời gian
 • Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Văn Phòng (Tiếng Nhật)

KAWATA MACHINERY (VIETNAM) CO.,LTD
 • Hồ Chí Minh
 • 2 năm trước
 • 21/04/2022
 • Toàn thời gian
 • 1 - 2 năm

Nhân viên tiếng Nhật thành thạo Illustrator

Công ty Cổ Phần RELIA Việt Nam
 • Hà Nội
 • 2 năm trước
 • 16/04/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 1 - 2 năm

Trưởng nhóm tiếng Nhật N2 (06:00-15:00)

Công ty Cổ Phần RELIA Việt Nam
 • Hà Nội
 • 2 năm trước
 • 15/04/2022
 • Toàn thời gian
 • 1 - 2 năm

Trưởng phòng/ Phó phòng thành thạo tiếng Nhật

Công ty Cổ Phần RELIA Việt Nam
 • Hà Nội
 • 2 năm trước
 • 16/04/2022
 • Toàn thời gian
 • 3 - 5 năm

Fullstack Dev (English required)

VNEXT Global
 • Hà Nội
 • 1 năm trước
 • 27/09/2022
 • Toàn thời gian
 • 2 - 3 năm

DevOps Engineers (Linux, Database)

Ngân hàng TMCP Tiên Phong | TPBank
 • Hà Nội
 • 1 năm trước
 • 21/09/2022
 • Toàn thời gian
 • 2 - 3 năm

Lead/Senior Frontend Engineer (ReactJS)

NAB Innovation Centre Vietnam
 • Toàn quốc
 • 1 năm trước
 • 28/09/2022
 • Toàn thời gian
 • 3 - 5 năm

Python Engineer (Django, AWS)

MONEY FORWARD VIETNAM CO.,LTD
 • Hồ Chí Minh
 • 1 năm trước
 • 30/09/2022
 • Toàn thời gian
 • 2 - 3 năm

Senior Up .Net Engineer (HCM, HN, DN)

Công Ty Cổ Phần Hệ Thống Công Nghệ ETC
 • Toàn quốc
 • 1 năm trước
 • 30/09/2022
 • Toàn thời gian
 • 2 - 3 năm

Automation Tester (All levels)

NAB Innovation Centre Vietnam
 • Toàn quốc
 • 1 năm trước
 • 30/09/2022
 • Toàn thời gian
 • 2 - 3 năm

Engineering Manager

MONEY FORWARD VIETNAM CO.,LTD
 • Hà Nội
 • 1 năm trước
 • 30/09/2022
 • Toàn thời gian
 • Trên 5 năm

Senior Up Frontend (HCM,Da Nang,Ha Noi)

NashTech
 • Toàn quốc
 • 1 năm trước
 • 30/09/2022
 • Toàn thời gian
 • 2 - 3 năm

Mid/Senior/Lead Backend Engineer (Java)

NAB Innovation Centre Vietnam
 • Hồ Chí Minh
 • 1 năm trước
 • 30/09/2022
 • Toàn thời gian
 • 2 - 3 năm

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Công Ty TNHH M&C Electronics Vina
 • Bắc Ninh
 • 2 năm trước
 • 20/04/2022
 • Toàn thời gian
 • Chưa có kinh nghiệm

Nhân viên tiếng Nhật thành thạo Illustrator

Công ty Cổ Phần RELIA Việt Nam
 • Hà Nội
 • 2 năm trước
 • 16/04/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 1 - 2 năm

Trưởng phòng/ Phó phòng thành thạo tiếng Nhật

Công ty Cổ Phần RELIA Việt Nam
 • Hà Nội
 • 2 năm trước
 • 16/04/2022
 • Toàn thời gian
 • 3 - 5 năm

Kỹ Sư Dự Án

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SIGMA
 • Hà Nội
 • 2 năm trước
 • 08/03/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 2 - 3 năm

Phiên Dịch Tiếng Nhật

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SIGMA
 • Hà Nội
 • 2 năm trước
 • 21/02/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 1 - 2 năm

Tuyển Dụng Số Lượng Lớn Kỹ Sư (CQE, NPI, SMT)

MEKTEC MANUFACTURING CORPORATION (VIETNAM) LTD.
 • Toàn quốc
 • 2 năm trước
 • 25/02/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • Dưới 1 năm

NPI Engineer / Kỹ Sư Phát Triển Sản Phẩm Mới [ Số Lượng 20 Người]

MEKTEC MANUFACTURING CORPORATION (VIETNAM) LTD.
 • Toàn quốc
 • 2 năm trước
 • 21/02/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • Dưới 1 năm

Fullstack Dev (English required)

VNEXT Global
 • Hà Nội
 • 1 năm trước
 • 27/09/2022
 • Toàn thời gian
 • 2 - 3 năm

DevOps Engineers (Linux, Database)

Ngân hàng TMCP Tiên Phong | TPBank
 • Hà Nội
 • 1 năm trước
 • 21/09/2022
 • Toàn thời gian
 • 2 - 3 năm

Lead/Senior Frontend Engineer (ReactJS)

NAB Innovation Centre Vietnam
 • Toàn quốc
 • 1 năm trước
 • 28/09/2022
 • Toàn thời gian
 • 3 - 5 năm

Python Engineer (Django, AWS)

MONEY FORWARD VIETNAM CO.,LTD
 • Hồ Chí Minh
 • 1 năm trước
 • 30/09/2022
 • Toàn thời gian
 • 2 - 3 năm

Senior Up .Net Engineer (HCM, HN, DN)

Công Ty Cổ Phần Hệ Thống Công Nghệ ETC
 • Toàn quốc
 • 1 năm trước
 • 30/09/2022
 • Toàn thời gian
 • 2 - 3 năm

Automation Tester (All levels)

NAB Innovation Centre Vietnam
 • Toàn quốc
 • 1 năm trước
 • 30/09/2022
 • Toàn thời gian
 • 2 - 3 năm

Engineering Manager

MONEY FORWARD VIETNAM CO.,LTD
 • Hà Nội
 • 1 năm trước
 • 30/09/2022
 • Toàn thời gian
 • Trên 5 năm

Senior Up Frontend (HCM,Da Nang,Ha Noi)

NashTech
 • Toàn quốc
 • 1 năm trước
 • 30/09/2022
 • Toàn thời gian
 • 2 - 3 năm

Mid/Senior/Lead Backend Engineer (Java)

NAB Innovation Centre Vietnam
 • Hồ Chí Minh
 • 1 năm trước
 • 30/09/2022
 • Toàn thời gian
 • 2 - 3 năm

Nhân Viên Văn Phòng (Tiếng Nhật)

KAWATA MACHINERY (VIETNAM) CO.,LTD
 • Hồ Chí Minh
 • 2 năm trước
 • 21/04/2022
 • Toàn thời gian
 • 1 - 2 năm

Nhân viên tiếng Nhật thành thạo Illustrator

Công ty Cổ Phần RELIA Việt Nam
 • Hà Nội
 • 2 năm trước
 • 16/04/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 1 - 2 năm

Trưởng nhóm tiếng Nhật N2 (06:00-15:00)

Công ty Cổ Phần RELIA Việt Nam
 • Hà Nội
 • 2 năm trước
 • 15/04/2022
 • Toàn thời gian
 • 1 - 2 năm

Nhân viên nhập liệu tiếng Nhật N3

Công ty Cổ Phần RELIA Việt Nam
 • Hà Nội
 • 2 năm trước
 • 15/04/2022
 • Toàn thời gian
 • Dưới 1 năm

Chuyên Viên Tiếng Nhật

Công ty Cổ Phần RELIA Việt Nam
 • Hà Nội
 • 2 năm trước
 • 16/04/2022
 • Toàn thời gian
 • Dưới 1 năm

Tuyển Dụng Số Lượng Lớn Kỹ Sư (CQE, NPI, SMT)

MEKTEC MANUFACTURING CORPORATION (VIETNAM) LTD.
 • Toàn quốc
 • 2 năm trước
 • 25/02/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • Dưới 1 năm

NPI Engineer / Kỹ Sư Phát Triển Sản Phẩm Mới [ Số Lượng 20 Người]

MEKTEC MANUFACTURING CORPORATION (VIETNAM) LTD.
 • Toàn quốc
 • 2 năm trước
 • 21/02/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • Dưới 1 năm

Fullstack Dev (English required)

VNEXT Global
 • Hà Nội
 • 1 năm trước
 • 27/09/2022
 • Toàn thời gian
 • 2 - 3 năm

DevOps Engineers (Linux, Database)

Ngân hàng TMCP Tiên Phong | TPBank
 • Hà Nội
 • 1 năm trước
 • 21/09/2022
 • Toàn thời gian
 • 2 - 3 năm

Lead/Senior Frontend Engineer (ReactJS)

NAB Innovation Centre Vietnam
 • Toàn quốc
 • 1 năm trước
 • 28/09/2022
 • Toàn thời gian
 • 3 - 5 năm

Python Engineer (Django, AWS)

MONEY FORWARD VIETNAM CO.,LTD
 • Hồ Chí Minh
 • 1 năm trước
 • 30/09/2022
 • Toàn thời gian
 • 2 - 3 năm

Senior Up .Net Engineer (HCM, HN, DN)

Công Ty Cổ Phần Hệ Thống Công Nghệ ETC
 • Toàn quốc
 • 1 năm trước
 • 30/09/2022
 • Toàn thời gian
 • 2 - 3 năm

Automation Tester (All levels)

NAB Innovation Centre Vietnam
 • Toàn quốc
 • 1 năm trước
 • 30/09/2022
 • Toàn thời gian
 • 2 - 3 năm

Engineering Manager

MONEY FORWARD VIETNAM CO.,LTD
 • Hà Nội
 • 1 năm trước
 • 30/09/2022
 • Toàn thời gian
 • Trên 5 năm

Senior Up Frontend (HCM,Da Nang,Ha Noi)

NashTech
 • Toàn quốc
 • 1 năm trước
 • 30/09/2022
 • Toàn thời gian
 • 2 - 3 năm

Mid/Senior/Lead Backend Engineer (Java)

NAB Innovation Centre Vietnam
 • Hồ Chí Minh
 • 1 năm trước
 • 30/09/2022
 • Toàn thời gian
 • 2 - 3 năm

5 Senior Front-end Engineers (ReactJS)

MONEY FORWARD VIETNAM CO.,LTD
 • Hà Nội
 • 1 năm trước
 • Toàn thời gian
 • Trên 5 năm

Trưởng phòng/ Phó phòng thành thạo tiếng Nhật

Công ty Cổ Phần RELIA Việt Nam
 • Hà Nội
 • 2 năm trước
 • 16/04/2022
 • Toàn thời gian
 • 3 - 5 năm

Kỹ Sư Dự Án

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SIGMA
 • Hà Nội
 • 2 năm trước
 • 08/03/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 2 - 3 năm

Phiên Dịch Tiếng Nhật

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SIGMA
 • Hà Nội
 • 2 năm trước
 • 21/02/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 1 - 2 năm

Tuyển Dụng Số Lượng Lớn Kỹ Sư (CQE, NPI, SMT)

MEKTEC MANUFACTURING CORPORATION (VIETNAM) LTD.
 • Toàn quốc
 • 2 năm trước
 • 25/02/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • Dưới 1 năm

NPI Engineer / Kỹ Sư Phát Triển Sản Phẩm Mới [ Số Lượng 20 Người]

MEKTEC MANUFACTURING CORPORATION (VIETNAM) LTD.
 • Toàn quốc
 • 2 năm trước
 • 21/02/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • Dưới 1 năm

TRỢ LÍ TỔNG GIÁM ĐỐC NGƯỜI NHẬT (Tiếng Nhật + Tiếng Anh)

Công Ty TNHH Quick Việt Nam
 • Hồ Chí Minh
 • 2 năm trước
 • 31/01/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 1 - 2 năm

Community Development Specialist

Sun* Inc. (Sun Asterisk Inc.)
 • Hà Nội
 • 2 năm trước
 • 31/01/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • Chưa có kinh nghiệm

Lập Trình Viên PHP (Laravel)

Công Ty Cổ Phần OWS Việt Nam
 • Hà Nội
 • 2 năm trước
 • 31/01/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 1 - 2 năm

IOS Developer (Swift)

Công Ty TNHH Rakumo
 • Hồ Chí Minh
 • 2 năm trước
 • 31/01/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 1 - 2 năm

Technical Leader - Up To $2000

Công Ty TNHH Rakumo
 • Hồ Chí Minh
 • 2 năm trước
 • 31/01/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 2 - 3 năm

Việc làm Tiếng Nhật

 • Toàn thời gian
CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN GRAND PLAZA HÀ NỘI

Tuyển Dụng Nhân viên International Host Team (chăm sóc khách hàng VIP)

Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Dưới 1 năm
Frontier Consulting Vietnam Co., Ltd. - 有限会社フロンティアコンサルティング ベトナム

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật (600 USD - 900 USD)

Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 1 - 2 năm
Công Ty TNHH M&C Electronics Vina

R&D Staff (Nhân Viên Phòng Nghiên Cứu Phát Triển) (Ưu Tiên Biết Tiếng Nhật)

Bắc Ninh
 • Toàn thời gian
 • Chưa có kinh nghiệm
Công Ty TNHH M&C Electronics Vina

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bắc Ninh
 • Toàn thời gian
 • 1 - 2 năm
CÔNG TY TNHH SHOEI VIỆT NAM- CHI NHÁNH HÀ NỘI

Quản Lý Trung Tâm Dạy Học Của Nhật Bản Tại Hà Nội(Nữ) Lương Từ 1000$

Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 1 - 2 năm
CÔNG TY TNHH SHOEI VIỆT NAM- CHI NHÁNH HÀ NỘI

Tuyển Gấp 02 Giáo Viên Trung Tâm Dạy Học Của Nhật Bản (Nữ, Lương 500$)

Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 1 - 2 năm
KAWATA MACHINERY (VIETNAM) CO.,LTD

Nhân Viên Văn Phòng (Tiếng Nhật)

Hồ Chí Minh
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 1 - 2 năm
Công ty Cổ Phần RELIA Việt Nam

Nhân viên tiếng Nhật thành thạo Illustrator

Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 1 - 2 năm
Công ty Cổ Phần RELIA Việt Nam

Trưởng nhóm tiếng Nhật N2 (06:00-15:00)

Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Dưới 1 năm
Công ty Cổ Phần RELIA Việt Nam

Nhân viên nhập liệu tiếng Nhật N3

Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 3 - 5 năm
Công ty Cổ Phần RELIA Việt Nam

Trưởng phòng/ Phó phòng thành thạo tiếng Nhật

Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Dưới 1 năm
Công ty Cổ Phần RELIA Việt Nam

Chuyên Viên Tiếng Nhật

Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 1 - 2 năm
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SIGMA

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
MEKTEC MANUFACTURING CORPORATION (VIETNAM) LTD.

Phiên Dịch Tiếng Nhật Phòng Hành Chính Nhân Sự - Hưng Yên

Toàn quốc
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 2 - 3 năm
RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Japanese Speaking - Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hồ Chí Minh
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 1 - 2 năm
Công Ty TNHH Quick Việt Nam

TRỢ LÍ TỔNG GIÁM ĐỐC NGƯỜI NHẬT (Tiếng Nhật + Tiếng Anh)

Hồ Chí Minh
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 3 - 5 năm
Công Ty TNHH Quick Việt Nam

NHÂN VIÊN THU MUA (Giao Tiếp Tiếng Anh Hoặc Tiếng Nhật)

Bình Dương
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 1 - 2 năm
Công Ty TNHH Quick Việt Nam

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Nhật

Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 3 - 5 năm
Công Ty TNHH Quick Việt Nam

Chuyên Viên Phát Triển Nguyên Vật Liệu (May Mặc) (Giao Tiếp Tiếng Nhật Hoặc Tiếng Anh)

Bắc Giang
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • Chưa có kinh nghiệm
Sun* Inc. (Sun Asterisk Inc.)

Community Development Specialist

Hà Nội

Việc làm IT

 • Việc Làm Software
 • Việc Làm Hardware

Fullstack Dev (English required)

VNEXT Global
 • Hà Nội
 • 1 năm trước
 • 27/09/2022
 • Toàn thời gian
 • 2 - 3 năm

DevOps Engineers (Linux, Database)

Ngân hàng TMCP Tiên Phong | TPBank
 • Hà Nội
 • 1 năm trước
 • 21/09/2022
 • Toàn thời gian
 • 2 - 3 năm

Lead/Senior Frontend Engineer (ReactJS)

NAB Innovation Centre Vietnam
 • Toàn quốc
 • 1 năm trước
 • 28/09/2022
 • Toàn thời gian
 • 3 - 5 năm

Python Engineer (Django, AWS)

MONEY FORWARD VIETNAM CO.,LTD
 • Hồ Chí Minh
 • 1 năm trước
 • 30/09/2022
 • Toàn thời gian
 • 2 - 3 năm

Senior Up .Net Engineer (HCM, HN, DN)

Công Ty Cổ Phần Hệ Thống Công Nghệ ETC
 • Toàn quốc
 • 1 năm trước
 • 30/09/2022
 • Toàn thời gian
 • 2 - 3 năm

Automation Tester (All levels)

NAB Innovation Centre Vietnam
 • Toàn quốc
 • 1 năm trước
 • 30/09/2022
 • Toàn thời gian
 • 2 - 3 năm

Engineering Manager

MONEY FORWARD VIETNAM CO.,LTD
 • Hà Nội
 • 1 năm trước
 • 30/09/2022
 • Toàn thời gian
 • Trên 5 năm

Senior Up Frontend (HCM,Da Nang,Ha Noi)

NashTech
 • Toàn quốc
 • 1 năm trước
 • 30/09/2022
 • Toàn thời gian
 • 2 - 3 năm

Mid/Senior/Lead Backend Engineer (Java)

NAB Innovation Centre Vietnam
 • Hồ Chí Minh
 • 1 năm trước
 • 30/09/2022
 • Toàn thời gian
 • 2 - 3 năm

5 Senior Front-end Engineers (ReactJS)

MONEY FORWARD VIETNAM CO.,LTD
 • Hà Nội
 • 1 năm trước
 • Toàn thời gian
 • Trên 5 năm

Nhân Viên Kiểm Thử ( Tester )

Công Ty Cổ Phần OWS Việt Nam
 • Hà Nội
 • 2 năm trước
 • 31/01/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 1 - 2 năm

Lập Trình Viên Reactjs (Junior)

Công Ty Cổ Phần OWS Việt Nam
 • Hà Nội
 • 2 năm trước
 • 31/01/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 1 - 2 năm

Fresher React

Công Ty Cổ Phần OWS Việt Nam
 • Hà Nội
 • 2 năm trước
 • 31/01/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • Chưa có kinh nghiệm

Lập Trình Viên PHP

Công Ty Cổ Phần OWS Việt Nam
 • Hà Nội
 • 2 năm trước
 • 31/01/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 1 - 2 năm

Lập Trình Viên PHP (Laravel)

Công Ty Cổ Phần OWS Việt Nam
 • Hà Nội
 • 2 năm trước
 • 31/01/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 1 - 2 năm

IOS Developer (Swift)

Công Ty TNHH Rakumo
 • Hồ Chí Minh
 • 2 năm trước
 • 31/01/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 1 - 2 năm

PHP Developer

Công Ty TNHH Rakumo
 • Hồ Chí Minh
 • 2 năm trước
 • 31/01/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 1 - 2 năm

Java Developer

Công Ty TNHH Rakumo
 • Hồ Chí Minh
 • 2 năm trước
 • 31/01/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 1 - 2 năm

Technical Leader - Up To $2000

Công Ty TNHH Rakumo
 • Hồ Chí Minh
 • 2 năm trước
 • 31/01/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 2 - 3 năm

Project Manager

Công ty CP Nghiên cứu và phát triển Fabbi
 • Hà Nội
 • 2 năm trước
 • 31/01/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 2 - 3 năm

Fullstack Dev (English required)

VNEXT Global
 • Hà Nội
 • 1 năm trước
 • 27/09/2022
 • Toàn thời gian
 • 2 - 3 năm

DevOps Engineers (Linux, Database)

Ngân hàng TMCP Tiên Phong | TPBank
 • Hà Nội
 • 1 năm trước
 • 21/09/2022
 • Toàn thời gian
 • 2 - 3 năm

Lead/Senior Frontend Engineer (ReactJS)

NAB Innovation Centre Vietnam
 • Toàn quốc
 • 1 năm trước
 • 28/09/2022
 • Toàn thời gian
 • 3 - 5 năm

Python Engineer (Django, AWS)

MONEY FORWARD VIETNAM CO.,LTD
 • Hồ Chí Minh
 • 1 năm trước
 • 30/09/2022
 • Toàn thời gian
 • 2 - 3 năm

Senior Up .Net Engineer (HCM, HN, DN)

Công Ty Cổ Phần Hệ Thống Công Nghệ ETC
 • Toàn quốc
 • 1 năm trước
 • 30/09/2022
 • Toàn thời gian
 • 2 - 3 năm

Automation Tester (All levels)

NAB Innovation Centre Vietnam
 • Toàn quốc
 • 1 năm trước
 • 30/09/2022
 • Toàn thời gian
 • 2 - 3 năm

Engineering Manager

MONEY FORWARD VIETNAM CO.,LTD
 • Hà Nội
 • 1 năm trước
 • 30/09/2022
 • Toàn thời gian
 • Trên 5 năm

Senior Up Frontend (HCM,Da Nang,Ha Noi)

NashTech
 • Toàn quốc
 • 1 năm trước
 • 30/09/2022
 • Toàn thời gian
 • 2 - 3 năm

Mid/Senior/Lead Backend Engineer (Java)

NAB Innovation Centre Vietnam
 • Hồ Chí Minh
 • 1 năm trước
 • 30/09/2022
 • Toàn thời gian
 • 2 - 3 năm

5 Senior Front-end Engineers (ReactJS)

MONEY FORWARD VIETNAM CO.,LTD
 • Hà Nội
 • 1 năm trước
 • Toàn thời gian
 • Trên 5 năm

Tuyển Dụng Lễ Tân Ca Ngày

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Maro
 • Hà Nội
 • 2 năm trước
 • 28/12/2021
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 1 - 2 năm

Nhân viên Bếp Bánh/ Bếp Salad

NHÀ HÀNG EDDIES - NEW YORK DELI & DINER
 • Hồ Chí Minh
 • 2 năm trước
 • 04/12/2021
 • 1 - 2 năm

Nhân Viên Bếp chính - Nhà hàng Âu

NHÀ HÀNG EDDIES - NEW YORK DELI & DINER
 • Hồ Chí Minh
 • 2 năm trước
 • 04/12/2021
 • Toàn thời gian
 • 1 - 2 năm

Bếp trưởng Bếp Âu

NHÀ HÀNG EDDIES - NEW YORK DELI & DINER
 • Hồ Chí Minh
 • 2 năm trước
 • 04/12/2021
 • Toàn thời gian
 • 2 - 3 năm

Bếp Phó

NHÀ HÀNG EDDIES - NEW YORK DELI & DINER
 • Hồ Chí Minh
 • 2 năm trước
 • 04/12/2021
 • Toàn thời gian
 • 1 - 2 năm

Nhân Viên Pha Chế

NHÀ HÀNG EM EATERY & MORE
 • Hồ Chí Minh
 • 2 năm trước
 • 04/12/2021
 • Toàn thời gian
 • 1 - 2 năm

Bếp Chính

NHÀ HÀNG EM EATERY & MORE
 • Hồ Chí Minh
 • 2 năm trước
 • 04/12/2021
 • Toàn thời gian
 • 2 - 3 năm

Phục Vụ Ca Sáng Tiếng Anh Tốt

PREM BISTRO & CAFE
 • Hồ Chí Minh
 • 2 năm trước
 • 04/12/2021
 • Toàn thời gian
 • 1 - 2 năm

Ca Trưởng Nhà Hàng

NHÀ HÀNG EM EATERY & MORE
 • Hồ Chí Minh
 • 2 năm trước
 • 04/12/2021
 • Toàn thời gian
 • 1 - 2 năm

Nhân Viên Phục Vụ

NHÀ HÀNG EM EATERY & MORE
 • Hồ Chí Minh
 • 2 năm trước
 • 04/12/2021
 • Toàn thời gian
 • 1 - 2 năm

Top ứng viên

 • Hồ sơ mới nhất
 • Hồ sơ tìm việc gấp
 • Hồ sơ part time

Chưa có hồ sơ phù hợp

Chưa có hồ sơ phù hợp

Chưa có hồ sơ phù hợp