NPI Engineer / Kỹ Sư Phát Triển Sản Phẩm Mới [ Số Lượng 20 Người]

  • Toàn quốc
  • 2 năm trước
  • 10 - 20 triệu
  • Toàn thời gian
  • Giờ hành chính
  • Dưới 1 năm

Mô tả công việc

- Lập kế hoạch thử nghiệm sản phẩm mới tại các công đoạn sản xuất.
- Thực hiện thử nghiệm, kiểm tra khi sản phẩm sản xuất tại công đoạn.
- Phát hiện vấn đề, cùng các bên liên quan lên kế hoạch, đưa ra biện pháp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất thử.
- Lập báo cáo kết quả sản xuất thử ở giữa giai đoạn, cuối giai đoạn và báo cáo.
- Giám sát thời kỳ đầu khi mới bắt đầu chuyển giao sang sản xuất hàng loạt.

Quyền lợi được hưởng

Mức lương thương lượng
Có xe đưa đón từ khu vực Hà Nội, Hải Dương
Bảo hiểm xã hội, y tế, 24/24,Du lịch 1 năm/lần

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp cao đẳng / đại học chuyên nghành kỹ thuật.
- Có hiểu biết kỹ thuật trong các lĩnh vực điện, điện tử.
- Có khả năng lập kế hoạch và triển khai kế hoạch.
- Am hiểu 7 công cụ QC, 8 cách giải quyết vấn đề, các công cụ phân tích giữ liệu,...
- Kỹ năng máy tính: Word, Excel, Powerpoint,...
- Kỹ năng báo cáo, thuyết trình.
- Tiếng anh cơ bản trở lên.

Nộp CV

Kích thước tối đa 5MB. Chấp nhận tệp pdf, jpg, png.

Bình luận