Việc làm Quản Lý Sản Xuất

Tìm kiếm

Tỉnh thành phố

Danh mục

Loại công việc

Thời gian làm việc

Yêu cầu kinh nghiệm

Mức lương

Recruiting?

Advertise your jobs to millions of monthly users and search 15.8 million CVs in our database.

Start Recruiting Now

Tuyển Dụng Số Lượng Lớn Kỹ Sư (CQE, NPI, SMT)

MEKTEC MANUFACTURING CORPORATION (VIETNAM) LTD.
  • Toàn quốc
  • 2 năm trước
  • 25/02/2022
  • Toàn thời gian
  • Giờ hành chính
  • Dưới 1 năm