• Du học nhật bản
Tuyển thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản - Đóng tàu biển, tàu hàng

Tuyển thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản - Đóng tàu biển, tàu hàng

 • Số lượng: 11 Nam
 • Nơi làm việc: Hiroshima
 • Lương: 30 triệu/tháng
 • Ngày tuyển: 06/04/2019
Tuyển thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản - Ngành đúc nhựa

Tuyển thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản - Ngành đúc nhựa

 • Số lượng: 9 Nữ
 • Nơi làm việc: Yamaguchi
 • Lương: 27 triệu/tháng
 • Ngày tuyển: 08/03/2019
Tuyển thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản - Ngành chế biến thực phẩm

Tuyển thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản - Ngành chế biến thực phẩm

 • Số lượng: 6 Nam
 • Nơi làm việc: Yamagata
 • Lương: 28 triệu/tháng
 • Ngày tuyển: 15/03/2019
Tuyển thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản - Ngành đóng gói công nghiệp

Tuyển thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản - Ngành đóng gói công nghiệp

 • Số lượng: 10 Nam
 • Nơi làm việc: Osaka
 • Lương: 32 triệu/tháng
 • Ngày tuyển: 03/03/2019
Tuyển thực tập sinh kỹ năng Nhật Bản - Chế biến thủy sản

Tuyển thực tập sinh kỹ năng Nhật Bản - Chế biến thủy sản

 • Số lượng: 10 Nữ
 • Nơi làm việc: Hokkaido
 • Lương: 31 triệu/tháng
 • Ngày tuyển: 26/02/2019
Tuyển thực tập sinh kỹ năng Nhật Bản - Chế biến thức ăn sẵn

Tuyển thực tập sinh kỹ năng Nhật Bản - Chế biến thức ăn sẵn

 • Số lượng: 20 Nữ
 • Nơi làm việc: Hyogo
 • Lương: 28 triệu/tháng
 • Ngày tuyển: 25/02/2019
1
Bạn cần hỗ trợ?