Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Hợp Tác Nhân Lực Quốc Tế KYODAI

  • Hà Nội
  • 10 - 100 người
  • 0779597888
  • support@englishjobs.vn
  • 3 tin tuyển dụng

Giới thiệu

Kyodai là 1 trong những pháp nhân đầu tiên chuyển đổi thành công visa Tokutei Ginou với tỷ lệ chuyển đổi luôn giữ vững ở mức trên 100% và tất cả các loại visa giai đoạn 2012-2020.