Công ty CP Thương Mại và Nhân Lực Đông Dương

  • Hà Nội
  • 10 - 100 người
  • 034 707 5555
  • support@japanjobs.vn
  • 3 tin tuyển dụng

Giới thiệu

Đông Dương Group được thành lập vào tháng 9/2015- thời điểm xu thế dịch chuyển việc làm sang các nước phát triển của người lao động Việt Nam đang diễn ra như một điều tất yếu. Nhận thấy đây là lĩnh vực tiềm năng Đông Dương đã ra đời nhằm giải quyết việc làm và mang lại thu nhập ổn định cho người dân Việt Nam tại nước ngoài Từ 2015 đến nay, Đông Dương Group đã mở rộng công ty bằng nhiều mốc giai đoạn quan trọng. Với mục tiêu trở thành công ty XKLD hàng đầu tại Việt Nam, Đông Dương Group đã và đang không ngừng nỗ lực đem lại những nguồn nhân lực chất lượng, uy tín, đáp ứng kỳ vọng và niềm tin của khách hàng.”