Công Ty TNHH Nidec Servo Việt Nam

  • Hồ Chí Minh
  • 1000 - 10,000 người
  • 02837360912
  • support@japanjobs.vn
  • 2 tin tuyển dụng

Giới thiệu

Nidec Servo Vietnam là công ty con trực thuộc hệ thống Nidec Servo Corporation Nhật Bản. Nidec Servo Corporation là một Tập đoàn toàn cầu có vốn đầu tư 100% Nhật Bản và được thành lập vào năm 1949. Công ty có chi nhánh tại Châu Âu và nhiều quốc gia Châu Á như Nhật, Singapore, Hong Kong, Trung Quốc.. Chi nhánh tại Việt Nam được thành lập vào năm 2009. Sản phẩm của công ty bao gồm các loại motor bước và các thiết bị điện tử chính xác.